RGPD Alimentació i Serveis Pupinet S.L.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Alimentació i Serveis Pupinet S.L.
CIF: B08995474
Dir. Postal: C / Santa Rita, 4, 08755 – Castellbisbal – Barcelona (Espanya)
Telèfon: +34 937 720 209
E-Mail: info@restaurantcalpupinet.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Alimentació i Serveis Pupinet S.L. tractem les seves dades amb la finalitat principal de mantenir la nostra agenda de contactes,

a) Com a persona de contacte per a mantenir relacions amb l’entitat jurídica o organització en què vostè presta els seus serveis.
b) Com interessat que s’ha posat en contacte amb nosaltres consultant-nos o sol·licitant-nos alguna informació, per poder atendre’l.
c) Com interessat que s’ha posat en contacte amb nosaltres sol·licitant-nos algun servei, per poder atendre’l i realitzar les gestions administratives (reserves, pressuposts, factures…).

Com a finalitat addicional, en cas que se li hagués sol·licitat autorització i ens l’hagués concedit, tractarem les seves dades per a l’enviament de comunicacions comercials.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran en la finalitat principal:

a) En cas de tractar d’una persona de contacte per a mantenir relacions amb l’entitat jurídica o organització en què vostè presta els seus serveis, es conservaran mentre es mantingui la nostra relació amb aquesta entitat jurídica o organització, i fora de perill els terminis legals per les responsabilitats legals que es puguin derivar de la relació amb l’entitat jurídica o organització.
b) En cas d’interessat posat en contacte amb nosaltres, conservarem les seves dades fins que no ens manifesti la seva oposició, per si es produïssin per la seva banda comunicacions posteriors en referència a aquesta consulta o requeriment d’informació.

A la finalitat addicional d’enviament de comunicacions comercials, conservarem les seves dades fins que no ens manifesti la seva oposició a continuar rebent les nostres comunicacions.

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

L’empresa NO prendrà decisions automatitzades.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades a la finalitat principal de manteniment d’agenda de contactes és

a) En cas de tractar d’una persona de contacte per a mantenir relacions amb l’entitat jurídica o organització en què vostè presta els seus serveis, és la satisfacció de l’interès legítim del responsable, d’acord amb el que estableix l’art. 6.1.f del RGPD.
b) En cas d’interessat posat en contacte amb nosaltres, la base legal és l’obtenció del seu consentiment.

A la finalitat addicional d’enviament de comunicacions comercials, la base legal per al tractament de les seves dades és l’obtenció del seu consentiment.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Durant el període de durada del tractament no comunicarem les seves dades a tercers.
En Alimentació i Serveis Pupinet S.L. comptarem amb la col·laboració de tercers prestadors de serveis que en cada cas hàgim pogut contractar i que, per a la prestació d’aquest servei, pot ser necessari que tinguin accés a les seves dades de caràcter personal, però que els tractaran amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions i prèvia subscripció d’un contracte de protecció de dades en les que exigim, entre d’altres, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i retornar les dades a la finalització del servei.
En Alimentació i Serveis Pupinet S.L. seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis per tal de donar compliment a les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.

Quines són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Alimentació i Serveis Pupinet S.L. estem tractant dades personals que li concerneixen o no.
Així mateix, té:

Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
Dret a sol·licitar la seva rectificació.
Dret a sol·licitar la seva supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
Dret a oposar-se al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades.
Dret a retirar el consentiment prestat.
Dret d’informació.
Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades.

Per exercir els seus drets, dirigeixi un escrit adjuntant còpia del seu DNI a:

Alimentació i Serveis Pupinet S.L.
Exercici drets protecció de dades
C / Santa Rita, 4
08755 – Castellbisbal – Barcelona (Espanya)
, O bé remeti un correu electrònic a: info@restaurantcalpupinet.com

Així mateix, l’informem que pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per obtenir informació addicional o per presentar una reclamació, per exemple, si no has obtingut satisfacció en l’exercici dels teus drets.